Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov.

Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition och hotell.