Provator AB

Provator AB är ett dotterbolag till Profura AB, vars huvudsakliga verksamhet är att investera i och förvalta onoterade bolag. 

Provators inriktning skiljer sig från Profuras så till vida att fokus ligger på förvärv av bolag som har hamnat i ekonomiska svårigheter men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar.