Provator AB

Provator ABs huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta, onoterade bolag.  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Profura AB.

Provators inriktning är att investera i bolag som hamnat i svårigheter men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar, samt att genomföra kompletteringsförvärv med industriell logik för att skapa starka enheter och värdetillväxt.